E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ORNITOLOGIA →

Krzyżówka
(ang. mallard)

Nazwa łacińska: Anas platyrhynchos
Rząd: Blaszkodziobe, Rodzina: Kaczkowate
G, Z(R), DP, DW, DS

Siedlisko: wszelkie zbiorniki wodne
Pokarm: drobne organizmy wodne, rośliny wodne
Występowanie w Polsce: na terenie całego kraju

Ciekawostka: Kaczka ta nazywa się "krzyżówka" dlatego, że jej sylwetka w locie przypomina krzyż.

krzyżówka 1
Samiec

krzyżówka 2
Samica

młode krzyżówki
Osobniki młodociane

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2021 by Maciej Panczykowski