E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

BIOCHEMIA

 1. Cholesterol - artykuł z podstawową wiedzą o cholesterolu, jego syntezie i związku z miażdżycą tętnic.
 2. Hemoglobina - artykuł z podstawową wiedzą o czerwonym barwniku krwi - hemoglobinie.
 3. Substancje toksyczne i kontrowersyjne - artykuł o substancjach, których powinno być możliwie najmniej w powietrzu, wodzie, glebie lub w żywności.
 4. Kolagen - podsumowanie wiedzy o najobficiej występującym w organizmie ludzkim białku.
 5. Enzymy - artykuł o białkach, które ułatwiają przebieg reakcji chemicznych w komórkach organizmów żywych.
 6. Alkaloidy cz.1 - artykuł z podstawową wiedzą o alkaloidach i krótkim przedstawieniem 4 z 8 głównych grup tych związków biochemicznych.
 7. Alkaloidy cz.2 - artykuł z podstawową wiedzą o alkaloidach i krótkim przedstawieniem 4 z 8 głównych grup tych związków biochemicznych.
 8. Beta-oksydacja - artykuł o ważnym procesie biochemicznym, w którym kwasy tłuszczowe są utleniane i pozyskiwana jest z nich energia.
 9. Fermentacja - artykuł z syntezą podstawowej wiedzy o różnych rodzajach fermentacji.
 10. Białka - artykuł z podstawową wiedzą o białkach - integralnych składnikach organizmów żywych.
 11. Lipidy - artykuł z podstawową wiedzą o lipidach występujących w organizmach żywych.
 12. Biopolimery - artykuł z podstawową wiedzą o polimerach produkowanych przez organizmy żywe i z przykładami najważniejszych przedstawicieli tej grupy związków.
 13. Węglowodany - artykuł z podstawową wiedzą o węglowodanach i z przykładami najważniejszych przedstawicieli tej grupy związków.
 14. Odżywianie się i oddychanie - artykuł omawiający strategie uzyskiwania związków organicznych i energii przez organizmy żywe.
 15. Hormony człowieka cz.1 - lista i omówienie wszystkich tych hormonów człowieka, które nie są sekwencjami aminokwasów.
 16. Hormony człowieka cz.2 - lista i omówienie wszystkich tych hormonów człowieka, które są sekwencjami aminokwasów.
 17. Aminokwasy endogenne - podstawowe informacje o 10 aminokwasach, które organizm człowieka potrafi sobie wyprodukować.
 18. Aminokwasy egzogenne - podstawowe informacje o 10 aminokwasach, które organizm człowieka musi pobierać z pożywienia.
 19. Witaminy cz.1 - podstawowe informacje o 4 witaminach, które tworzą podgrupę witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.
 20. Witaminy cz.2 - podstawowe informacje o 9 witaminach, które tworzą podgrupę witamin rozpuszczalnych w wodzie.
 21. Mikroelementy - informacje o 15 pierwiastkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzkiego, ale występujących w nim w niewielkich ilościach.
 22. Makroelementy - lista 10 głównych pierwiastków organizmu człowieka i krótkie omówienie ich udziału w strukturach związków biochemicznych komórek.
 23. Porfiryny - najważniejsze informacje o ciekawej i ważnej grupie związków bioorganicznych: porfirynach i ich syntezie.
 24. Cykl mocznikowy - synteza podstawowej wiedzy o cyklu mocznikowym - ważnej m.in. dla człowieka przemianie, która przeprowadza toksyczny jon amonowy w mało toksyczny i wydalany przez nerki mocznik.
 25. Cykl glioksalowy - synteza podstawowej wiedzy o cyklu glioksalowym - ważnym dla roślin cyklu metabolicznym, pozwalającym im przeprowadzać tłuszcze w cukry.
 26. Glikoliza - synteza podstawowej wiedzy o glikolizie - ważnym i powszechnym w całym świecie ożywionym szlaku metabolicznym.
 27. Cykl Krebsa - synteza podstawowej wiedzy o cyklu Krebsa - bardzo ważnym dla organizmów oddychających tlenem cyklu metabolicznym.
 28. Łańcuch oddechowy - synteza podstawowej wiedzy o łańcuchu oddechowym - kluczowym dla organizmów tlenowych ciągu przemian.
 29. Glukoneogeneza - najważniejsze informacje o glukoneogenezie - szlaku metabolicznym syntezy glukozy.
 30. Lipogeneza - najważniejsze informacje o lipogenezie - szlaku metabolicznym syntezy tłuszczu.
 31. Sylimaryna - artykuł o biochemii i działaniu biologicznym preparatów z ostropestu plamistego (np. Sylimarolu).
 32. Czosnek - naturalny antybiotyk - artykuł o związkach czynnych, zawartych w czosnku i ich działaniu na organizm człowieka.
 33. Flawonoidy - pospolite barwniki roślinne - synteza podstawowej wiedzy o flawonoidach - licznej grupie barwników roślinnych.
 34. Osobliwe związki biochemiczne - artykuł o związkach chemicznych będących rzadkimi wyjątkami od obowiązujących w biochemii reguł.
 35. Jeżówka - naturalny immunostymulator - podstawowe informacje o jeżówkach, substancjach czynnych w nich zawartych i ich pozytywnym działaniu na naturalną odporność organizmu.
 36. Żeń-szeń - naturalny lek wzmacniający - podstawowe informacje o żeń-szeniu, jego substancjach czynnych i jego działaniu leczniczym.
 37. Johimba - naturalny afrodyzjak - podstawowe informacje o johimbie lekarskiej i johimbinie - substancji wzmagającej potencję.
 38. Vilcacora - naturalny lek na nowotwory - podstawowe informacje o vilcacorze, jej działaniu leczniczym i substancjach czynnych, które zawiera.
 39. Co zawiera piwo? - artykuł o piwie i o podstawowych substancjach, zawartych w tym napoju.
 40. Ciekawe substancje roślinne - artykuł o ciekawych, ale mało znanych związkach chemicznych, zawartych w popularnych roślinach, lub o znanych substancjach, izolowanych z mało znanych roślin.
 41. Lepiężnik - naturalny lek na migrenę - podstawowe informacje o lepiężnikach, substancjach czynnych w nich zawartych i ich działaniu łagodzącym objawy migreny.
 42. Zielona herbata - naturalny antyutleniacz - artykuł o substancjach czynnych, zawartych w zielonej herbacie i ich działaniu na organizm ludzki.
 43. Barwniki roślinne - artykuł o najważniejszych, naturalnych barwnikach roślinnych, stosowanych przez człowieka.
 44. Hormony roślinne - podstawowe informacje o działaniu i strukturze najważniejszych hormonów roślinnych: auksyn, giberelin, cytokinin, kwasu abscysynowego i etylenu.
 45. Fotosynteza - życiodajny proces - podstawowe informacje o fotosyntezie - bardzo ważnym procesie biochemicznym, w którym z wody i dwutlenku węgla produkowane są, przy udziale energii światła: glukoza i tlen.
 46. Melatonina - hormon snu - podstawowe informacje o melatoninie - produkowanym przez szyszynkę hormonie, regulującym fazy spoczynku i czuwania.
 47. Czym pachnie siano? - krótki artykuł o biochemii kumaryny - substancji nadającej sianu przyjemny zapach.
 48. Miłorząb - naturalny lek na pamięć - podstawowe informacje o miłorzębie japońskim, jego działaniu leczniczym i substancjach czynnych, które zawiera.
 49. Karoten i ksantofile - farby jesieni - podstawowe informacje o karotenach i ksantofilach - barwnikach nadających kolory m.in. jesiennym liściom.
 50. Aspiryna - pospolity lek - podstawowe informacje o popularnym leku - aspirynie. Jej pochodzenie, budowa i mechanizm działania.
 51. Monoterpeny - aromaty natury - synteza podstawowej wiedzy o monoterpenach - aromatycznych związkach chemicznych obecnych u wielu znanych i powszechnie używanych roślin.
 52. Antocyjany - zdrowe barwniki - synteza podstawowej wiedzy o antocyjanach - jednej z najważniejszych grup barwników roślinnych.
 53. Dlaczego papierosy szkodzą? - krótki artykuł omawiający najważniejsze ze szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym.
 54. Dlaczego Eskimosi rzadko mają zawał? - krótki artykuł wyjaśniający przyczynę, dla której kondycja serca u Eskimosów jest zazwyczaj znakomita.
 55. Dlaczego alkohol uzależnia? - krótki artykuł ukazujący znany już nauce mechanizm uzależniania wywoływany przez alkohol.
 56. Substancje przeciwmiażdżycowe - dużo informacji o naturalnych związkach chemicznych mających potwierdzone działanie zmniejszające ryzyko zapadnięcia na miażdżycę tętnic.
 57. Cykle: pentoz i Calvina - ewolucyjne optima? - artykuł poruszający problem optymalizacji rozwiązań ewolucyjnych na przykładach cyklu pentozofosforanów i cyklu Calvina.
 58. Tlenek azotu - wszechstronna molekuła - pełna synteza podstawowej wiedzy o tlenku azotu – związku chemicznym istotnym w biochemii i fizjologii.
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski