E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

BOTANIKA

W Polsce występuje w naturze 10 gatunków roślin nagozalążkowych (uważanych czasem za kwiatowe): jodła pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, limba, kosodrzewina, sosna zwyczajna, sosna błotna, cis pospolity, jałowiec pospolity i jałowiec sawina.

Lista wszystkich 2340 gatunków roślin okrytozalążkowych (kwiatowych) występujących naturalnie i stabilnie w Polsce: Kliknij


ROŚLINY KWIATOWE POLSKI
(przegląd głównych rodzin)


DWULIŚCIENNE

  1. Grzybieniowate
  2. Jaskrowate
  3. Berberysowate
  4. Makowate
  5. Dymnicowate
  6. Goździkowate
  7. Gązewnikowate
  8. Komosowate
  9. Rdestowate
10. Dziurawcowate
11. Rosiczkowate
12. Pierwiosnkowate
13. Wrzosowate
14. Fiołkowate
15. Kapustowate
16. Rezedowate
17. Wierzbowate
18. Wilczomleczowate
19. Lipowate
20. Ślazowate
21. Wiązowate
22. Pokrzywowate
23. Konopiowate
24. Różowate
25. Skalnicowate
26. Gruboszowate
27. Wiesiołkowate
28. Krwawnicowate
29. Klonowate
30. Wawrzynkowate
31. Trzmielinowate
32. Kozłkowate
33. Niecierpkowate
34. Bodziszkowate
35. Szczawikowate
36. Bobowate
37. Szakłakowate
38. Dereniowate


39. Selerowate
40. Szczeciowate
41. Przewiertniowate
42. Dzwonkowate
43. Astrowate
44. Goryczkowate
45. Marzanowate
46. Toinowate
47. Psiankowate
48. Powojowate
49. Ogórecznikowate
50. Trędownikowate
51. Babkowate
52. Pływaczowate
53. Jasnotowate
54. Zarazowate
55. Werbenowate
56. Bukowate
57. Brzozowate

JEDNOLIŚCIENNE

58. Żabieńcowate
59. Żabiściekowate
60. Rdestnicowate
61. Kosaćcowate
62. Liliowate
63. Amarylkowate
64. Storczykowate
65. Sitowate
66. Wiechlinowate
67. Turzycowate
68. Obrazkowate
69. Rzęsowate
70. Pałkowate
71. Jeżogłówkowate
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski