E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CHEMIA NIEORGANICZNA

Chemia nieorganiczna to, wedle współczesnej definicji, chemia wszystkich związków, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór. Zatem, mimo, że chemia organiczna zwana jest chemią węgla, to takie związki jak: dwutlenek węgla, tlenek węgla czy węglany wliczamy do chemii nieorganicznej, bo w ich przypadku węgiel łączy się tylko z tlenem.

Wodorki - podstawowa wiedza o wodorkach w pigułce: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne oraz lista popularnych wodorków.
Tlenki - podstawowa wiedza o tlenkach w pigułce: otrzymywanie, właściwości fizyczne i chemiczne oraz lista popularnych tlenków.
Kwasy - informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych kwasów nieorganicznych i lista popularnych przedstawicieli tej grupy związków.
Wodorotlenki - informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych wodorotlenków i lista popularnych przedstawicieli tej grupy związków.
Sole: chlorki, siarczany, azotany - podstawowa wiedza o chlorkach, siarczanach i azotanach wraz z przykładami popularnych przedstawicieli tych 3 grup soli.
Sole: fosforany, węglany, siarczki - podstawowa wiedza o fosforanach, węglanach i siarczkach wraz z przykładami popularnych przedstawicieli tych 3 grup soli.
Sole nietypowe, ale popularne - artykuł o solach rzadkich kwasów, które są dosyć znane, bo człowiek znalazł dla nich zastosowanie.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski