E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

CIEKAWOSTKI BIOLOGICZNE 12

Ciekawostki biologiczne 1

Ciekawostki biologiczne 2

Ciekawostki biologiczne 3

Ciekawostki biologiczne 4

Ciekawostki biologiczne 5

Ciekawostki biologiczne 6

Ciekawostki biologiczne 7

Ciekawostki biologiczne 8

Ciekawostki biologiczne 9

Ciekawostki biologiczne 10

Ciekawostki biologiczne 11


 1. Welwiczja przedziwna to roślina, która występuje tylko na pustyni Namib w Afryce Płd. Ma gruby i krótki pień (do 50 cm), z którego wyrastają w przeciwnych kierunkach 2 duże, stale rosnące liście, pękające wzdłuż na pasy. Jej nasiona są zdolne do kiełkowania nawet po 2000 lat.
 2. Szczuroskoczek jest gryzoniem żyjącym na pustyniach płd-zach. USA. Potrafi on żyć w ogóle nie pijąc wody. Wystarcza mu woda zawarta w pokarmie (nasiona jęczmienia) i woda z przemian metabolicznych. Potrafi on też zatężać mocz, a większość dnia spędza w chłodnej, podziemnej norce.
 3. W ornitofaunie Polski spotykamy takie gatunki ptaków, których niektóre osobniki zostają w naszym kraju na zimę, a niektóre - odlatują. Te gatunki to m.in.: kos, kurka wodna, łyska, rudzik, grubodziób, sowa uszata, krzyżówka i zięba.
 4. W Polsce żyją dwa gatunki ptaków, których liczebność tak spada, że grozi to ich wymarciem. Są to: kraska i rybołów.
 5. Istnieje taka roślina, którą wielki szwedzki biolog-systematyk: Karol Linneusz nazwał od swego nazwiska. Jest to Linnaea borealis (zimoziół północny).
 6. Drzewo z rodziny cypryśnikowatych - metasekwoja chińska, była uważana za roślinę kopalną, wymarłą kilkanaście milionów lat temu. W 1941 roku okazało się, że w Chinach nadal rosną żyjące okazy tej rośliny.
 7. Paprotniki nie są roślinami kwiatowymi, więc legenda o kwiecie paproci na pewno nie odpowiada prawdzie. Przypuszczalnie, dawniej ludzie utożsamiali "kwitnące" paprocie z paprotnikami z rodzaju: nasięźrzał i podejźrzon, bo z wyglądu przypominają one kwiatowe rośliny zielne.
 8. Warzucha polska - roślina z rodziny kapustowatych (krzyżowych) jest endemitem województwa śląskiego. Występuje ona na Górnym Śląsku tylko na 3 stanowiskach i poza nimi - nigdzie indziej na świecie.
 9. Endemitami Pienin są 2 gatunki: pszonak pieniński, rosnący na Górze Zamkowej i na murach zamku czorsztyńskiego oraz mniszek pieniński - występujący tylko na skałach Trzech Koron.
 10. Endemitami Tatr są 2 gatunki traw: wiechlina szlachetna i wiechlina granitowa.
 11. Okrzyn jeleni jest rośliną z rodziny baldaszkowatych. W Polsce spotkać go można jedynie na Babiej Górze. Jest on symbolem Babiogórskiego Parku Narodowego.
 12. Brzoza ojcowska to drzewo (rzadziej krzew), które w Polsce występuje tylko na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
 13. Modrzew polski i modrzew europejski to jedyne polskie drzewa iglaste, które zrzucają szpilki na zimę.
 14. Wollemia szlachetna - drzewo z rodziny araukariowatych, przez bardzo długi czas znane było tylko ze skamielin sprzed 150 mln lat. W 1994 roku w Australii odkryto kilkadziesiąt żywych okazów tej rośliny. To tak, jakby nagle w Australii odkryto żywego dinozaura.


 15. Wśród ptaków Polski obserwujemy kilka par gatunków bliźniaczych, czyli takich, których osobniki są z wyglądu bardzo do siebie podobne. Są to: sikora uboga i czarnogłowa, mysikrólik i zniczek, pierwiosnek i piecuszek, łozówka i trzcinniczek, pełzacz leśny i ogrodowy, muchołówka żałobna i białoszyja, słowik szary i rdzawy oraz orlik krzykliwy i grubodzioby.
 16. W polskiej awifaunie obserwuje się sporadyczne przypadki krzyżówek międzygatunkowych. Dotyczą one: dzięcioła zielonego i zielonosiwego, orlika krzykliwego i grubodziobego, muchołówki żałobnej i białoszyjej, pełzacza leśnego i ogrodowego, kanii czarnej i rudej oraz pleszki i kopciuszka.
 17. Najwcześniej przylatującymi do Polski gatunkami ptaków są: żuraw, czajka i skowronek, a przylatującymi najpóźniej: wilga i dziwonia.
 18. Dziwonia to ptak, który przebywa na terenie Polski najkrócej, bo tylko 3 miesiące. Przylatuje ona do nas w połowie maja, a odlatuje już w połowie sierpnia.
 19. Ptaki odlatują z Polski na zimę głównie w rejon Morza Śródziemnego i do Afryki. Są jednak 2 gatunki zimujące w południowej Azji: dziwonia i muchołówka mała.
 20. Krzyżodziób świerkowy to wyjątkowy ptak w polskiej faunie ptasiej, bo w zależności od obfitości pokarmu (nasion świerka), potrafi on złożyć jaja i wychować pisklęta w grudniu, styczniu lub lutym.

 21. Płatkonóg szydłodzioby to ptak niegniazdujący w naszym kraju i obserwowany tu tylko na przelotach. Jest on wyjątkiem od znanej ptasiej reguły, mówiącej, że: jeśli jest różnica wyglądu miedzy samcem i samicą, to samce są barwniejsze i większe od samic. U płatkonogów jest odwrotnie. Samice są większe, intensywniej ubarwione i starają się o względy samców. Natomiast, tylko samce wysiadują jaja i wychowują pisklęta. Ta strategia wyewoluowała w trudnych środowiskach północy, w których produkcja jaj jest dla samicy na tyle energochłonna, że nie starcza jej już sił na opiekę nad lęgiem.
 22. Trzmielojad - ptak drapieżny gniazdujący w Polsce, wyspecjalizował się w zjadaniu trzmieli, os, pszczół i ich larw. Wskutek tego, szpony trzmielojada nie są tak ostre, jak u innych ptaków drapieżnych.
 23. Chińczycy używają kormoranów do polowania na ryby. Ptaki te mają zakładane na szyje specjalne obrączki, co powoduje, że mogą złowić rybę, ale nie mogą jej połknąć.
 24. Paszkot - bliski krewniak drozda śpiewaka, znacznie przyczynia się do rozsiewania jemioły, bo owoce tej rośliny są jego przysmakiem.
 25. Istnieją w Polsce ptaki, należące do grupy dużych dziuplaków, które same nie potrafią kuć dziupli i są całkowicie zależne od tych, wykuwanych przez dzięcioła czarnego. Dlatego występują one właściwie tylko tam, gdzie dzięcioł czarny. Te ptaki to: kraska, sowa włochatka, gołąb siniak i gągoł.
 26. Krętogłów to najbardziej osobliwy spośród 10 gatunków polskich dzięciołów. Jako jedyny nie kuje on dziupli i odlatuje z Polski na zimę.
 27. Najstarszym organizmem żywym, jaki występuje na ziemiach Polski, jest cis pospolity rosnący w Henrykowie Lubańskim (Dolny Śląsk). Liczy on sobie 1250 lat.
 28. Znane wszystkim modrzewie nie są jedynymi roślinami iglastymi, które zrzucają szpilki na zimę. Robią to także: metasekwoja chińska (pochodząca z Chin) i cypryśnik błotny (pochodzący z płd-wsch. USA).
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski