E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ORNITOLOGIA →

Łabędź niemy
(ang. mute swan)

Nazwa łacińska: Cygnus olor
Rząd: Blaszkodziobe, Rodzina: Kaczkowate
G, Z(R), DW, CH

Siedlisko: zbiorniki wodne na niżu i na wyżynach
Pokarm: rośliny wodne, bezkręgowce wodne
Występowanie w Polsce: cały kraj z wyjątkiem gór i pogórzy

Ciekawostka: Łabędź niemy to najcięższy ptak latający. Jego waga dochodzi nawet do 22 kilogramów.

łabędź niemy 1

łabędź niemy 2

łabędź niemy 3

łabędź niemy 4

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski