E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

Do działu: ORNITOLOGIA →

Mazurek (wróbel polny)
(ang. tree sparrow)

Nazwa łacińska: Passer montanus
Rząd: Wróblowe, Rodzina: Wikłacze
G, Z, CH

Siedlisko: skraje osad ludzkich, zadrzewienia śródpolne, doliny rzeczne
Pokarm: owady, nasiona traw i innych roślin
Występowanie w Polsce: w całym kraju z wyjątkiem gór

mazurek 1

mazurek 2

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski