E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

ORNITOLOGIA

Wysokiej jakości zdjęcia ptaków Polski: Kliknij

Lista wszystkich 238 gatunków ptaków gniazdujących w Polsce: Kliknij

Wszystkie gniazdujące gatunki ptaków Polski po angielsku i hiszpańsku: Kliknij

GALERIA PTAKÓW POLSKI

Legenda galerii:  G - gniazduje w Polsce, Z - zimuje w Polsce, R - rzadko, nielicznie, CH - gatunek chroniony
DP - dymorfizm płciowy (dorosły samiec różni się wyglądem od dorosłej samicy)
DW - dymorfizm wiekowy (postać dorosła różni się od postaci młodocianej tej samej płci przynajmniej u jednej z płci)
DS - dymorfizm sezonowy (ptak zmienia wygląd zewnętrzny w ciągu roku)


  1. Bażant
  2. Bączek
  3. Bielik
  4. Bocian biały
  5. Bocian czarny
  6. Czapla siwa
  7. Czernica
  8. Czyżyk
  9. Drozd obrożny
10. Drozd śpiewak
11. Dymówka
12. Dzięcioł czarny
13. Dzięcioł duży
14. Dzięcioł średni
15. Dzięcioł trójpalczasty
16. Dzięcioł zielonosiwy
17. Dzięcioł zielony
18. Dzięciołek
19. Dzwoniec
20. Gawron
21. Gęś zbożowa
22. Gil
23. Głowienka
24. Grubodziób
25. Grzywacz
26. Hełmiatka
27. Jemiołuszka
28. Kawka
29. Kopciuszek
30. Kormoran czarny
31. Kos
32. Kowalik
33. Kruk
34. Krzyżówka
35. Kurka wodna
36. Kwiczoł
37. Łabędź niemy
38. Łyska
39. Mazurek
40. Mewa pospolita
41. Mewa srebrzysta
42. Muchołówka żałobna
43. Mysikrólik
44. Ohar

45. Orzechówka
46. Pełzacz leśny
47. Perkoz dwuczuby
48. Perkoz zausznik
49. Perkozek
50. Piecuszek
51. Pierwiosnek
52. Pleszka
53. Pliszka górska
54. Pliszka siwa
55. Pliszka żółta
56. Pluszcz
57. Płochacz halny
58. Podgorzałka
59. Pokrzewka czarnołbista
60. Potrzos
61. Pustułka
62. Puszczyk
63. Puszczyk uralski
64. Raniuszek
65. Rokitniczka
66. Rudzik
67. Sierpówka
68. Sieweczka rzeczna
69. Sikora bogatka
70. Sikora czarnogłowa
71. Sikora modra
72. Sikora sosnówka
73. Słowik rdzawy
74. Sowa uszata
75. Sójka
76. Sroka
77. Strzyżyk
78. Szpak
79. Ślepowron
80. Śmieszka
81. Świstunka
82. Trzciniak
83. Trznadel
84. Wrona siwa
85. Wróbel domowy
86. Zięba
87. Żuraw

POZOSTAŁE INFORMACJE O PTAKACH POLSKI

Ptaki Polski - podstawowe informacje o 383 gatunkach ptaków gniazdujących lub bywających na terenie Polski.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski