E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

PIERWIASTKI CHEMICZNE

Pierwiastek chemiczny składa się z atomów o tej samej liczbie protonów w jądrze, czyli o takiej samej liczbie atomowej. Jest to substancja, której nie da się rozłożyć na inne za pomocą metod chemicznych. Jądra o tej samej liczbie protonów mogą jednak różnić się liczbą neutronów. I wtedy mówimy o różnych izotopach danego pierwiastka.
W 1869 roku rosyjski chemik - Dymitr Mendelejew ułożył pierwiastki w tablicę według rosnących mas atomowych i z uwzględnieniem prawidłowości w ich własnościach chemicznych. Tablica ta stała się pierwowzorem obowiązującego obecnie układu okresowego pierwiastków chemicznych.
Poniżej przedstawiam informacje o wszystkich 81 pierwiastkach trwałych, czyli takich, które mają przynajmniej jeden trwały, niepromieniotwórczy izotop. Do tego kompletu dodaję także 2 pierwiastki promieniotwórcze z wnętrza układu okresowego: technet i promet, a także tor i uran.


  1. Wodór
  2. Hel
  3. Lit
  4. Beryl
  5. Bor
  6. Węgiel
  7. Azot
  8. Tlen
  9. Fluor
10. Neon
11. Sód
12. Magnez
13. Glin
14. Krzem
15. Fosfor
16. Siarka
17. Chlor
18. Argon
19. Potas
20. Wapń
21. Skand
22. Tytan
23. Wanad
24. Chrom
25. Mangan
26. Żelazo
27. Kobalt
28. Nikiel
29. Miedź

30. Cynk
31. Gal
32. German
33. Arsen
34. Selen
35. Brom
36. Krypton
37. Rubid
38. Stront
39. Itr
40. Cyrkon
41. Niob
42. Molibden
43. Technet
44. Ruten
45. Rod
46. Pallad
47. Srebro
48. Kadm
49. Ind
50. Cyna
51. Antymon
52. Tellur
53. Jod
54. Ksenon
55. Cez
56. Bar
57. Lantan
58. Cer
59. Prazeodym
60. Neodym
61. Promet
62. Samar
63. Europ
64. Gadolin
65. Terb
66. Dysproz
67. Holm
68. Erb
69. Tul
70. Iterb
71. Lutet
72. Hafn
73. Tantal
74. Wolfram
75. Ren
76. Osm
77. Iryd
78. Platyna
79. Złoto
80. Rtęć
81. Tal
82. Ołów
83. Bizmut

90. Tor
92. Uran
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski