E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

TATRY - przyroda w maju 3

pliszka górska
Pliszka górska

Grupa Mięguszowieckich Szczytów
Mięguszowieckie Szczyty, Cubryna i Mnich

dębik ośmiopłatkowy
Dębik ośmiopłatkowy
Jest to relikt z epoki lodowcowej. Roślina ta dożywa ponad 100 lat.
W Polsce występuje tylko w Tatrach i Wysokich Pieninach.

żywiec gruczołowaty
Żywiec gruczołowaty
Roślina charakterystyczna dla buczyn regla dolnego

pierwiosnka łyszczak
Pierwiosnka łyszczak
W Polsce występuje tylko w Tatrach

lepiężnik różowy
Lepiężnik różowy

← Poprzednia   Następna →
 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2022 by Maciej Panczykowski