E-BOOKI  HITY:
ISTOTA FIZYKI    SZKICE O EWOLUCJI
FIZYKA TEORETYCZNA. PODSTAWY

Nauki przyrodnicze
MENU
STRONA GŁÓWNA
Książki autora
tego wortalu
Przyroda polska
Zdjęcia natury
Fizyka teoretyczna
Biologia teoretyczna
Biochemia
Biologia molekularna
Ornitologia
Rośliny Polski
Botanika
Zoologia
Internetowe ZOO
Związki czynne roślin
Pierwiastki
chemiczne
Chemia nieorg.
Chemia organiczna
Ciekawostki
biologiczne
Ciekawostki
fizyczne
Ciekawostki
chemiczne
Ciekawe książki
Ciekawe strony www
Słownik

INFO
INFO O AUTORZE
KONTAKT

ZOOLOGIA

Zoologia to nauka zajmująca się organizmami żywymi należącymi do królestwa zwierząt. Ich cechami charakterystycznymi są z reguły: zdolność przemieszczania się oraz obecność narządów zmysłów i układu nerwowego, a także: nieumiejętność produkowania sobie pokarmu (heterotroficzność) i brak sztywnych ścian komórkowych .
Współczesna nauka zna ponad 1,5 mln gatunków zwierząt. Zajmują się nimi poszczególne gałęzie zoologii, np. entomologia (owadami), ichtiologia (rybami), herpetologia (płazami i gadami), ornitologia (ptakami) i teriologia (ssakami).

TYP: Gąbki i TYP: Jamochłony - podstawowa wiedza o gąbkach i jamochłonach oraz przykłady organizmów będących przedstawicielami tych typów.
TYP: Płazińce i TYP: Obleńce - podstawowa wiedza o robakach płaskich i obłych oraz przykłady organizmów będących przedstawicielami tych typów.
TYP: Pierścienice - podstawowa wiedza o pierścienicach oraz przykłady organizmów będących przedstawicielami poszczególnych gromad tego typu.
TYP: Mięczaki - podstawowa wiedza o mięczakach oraz przykłady organizmów będących przedstawicielami poszczególnych gromad tego typu.
TYP: Pazurnice - podstawowa charakterystyka pazurnic (pratchawców).
TYP: Stawonogi
    GROMADA: Skorupiaki - podstawowa wiedza o skorupiakach oraz przykłady przedstawicieli tej gromady stawonogów.
    GROMADA: Staroraki i GROMADA: Pajęczaki - podstawowa wiedza o starorakach i pajęczakach oraz przykłady przedstawicieli tych gromad stawonogów.
    GROMADA: Wije i GROMADA: Owady - podstawowa wiedza o wijach i owadach oraz przykłady przedstawicieli tych gromad stawonogów.
TYP: Szkarłupnie - podstawowa wiedza o szkarłupniach oraz krótka charakterystyka pięciu gromad tego typu zwierząt.
TYP: Strunowce
  PODTYP: Osłonice i PODTYP: Bezczaszkowce - podstawowa wiedza o 2 podtypach prymitywnych strunowców: osłonicach i bezczaszkowcach.
  PODTYP: Kręgowce
    GROMADA: Kręgouste - podstawowa wiedza o 2 rzędach kręgoustych oraz przykłady przedstawicieli tej gromady kręgowców.
    GROMADA: Ryby - podstawowa wiedza o rybach, podział na podgromady i przykłady gatunków należących do nich.
    GROMADA: Płazy - podstawowa wiedza o płazach, podział na rzędy i przykłady gatunków należących do nich.
    GROMADA: Gady - podstawowa wiedza o gadach, podział na rzędy i przykłady gatunków należących do nich.
    GROMADA: Ptaki - podstawowa wiedza o ptakach, podział na rzędy i przykłady gatunków należących do nich.
    GROMADA: Ssaki - podstawowa wiedza o ssakach, podział na rzędy i przykłady gatunków należących do nich.

 Autor wortalu: Maciej Panczykowski, Copyright © 2003-2023 by Maciej Panczykowski